Witamy w naszej aptece

Terminal kart płatniczych

W Aptece  zainstalowany jest terminal do kart płatniczych. Obsługiwane są wszystkie powszechnie stosowane karty płatnicze. Zapraszamy do korzystania przy zakupach.

Apteka bez barier

Wejście do Apteki znajduje się w poziomie chodnika bez schodów , stopni czy dodatkowych pochylni, co znacznie ułatwia dostęp osobom niepełnosprawnym oraz kobietom z wózkami oraz z małymi dziećmi.

O recepcie. Jak powinna wyglądać recepta?

Rubryka górna – dane wstawiającego (świadczeniodawca)
Tu musi być nazwa poradni lub praktyki lekarskiej (jej adres, telefon i REGON). Na górze musi znaleźć się numer recepty.

Dane pacjenta

Okienko podzielone jest na 3 części: Pacjent, Oddział NFZ oraz Uprawnienia dodatkowe. W okienku Pacjent muszą znaleźć się: imię i nazwisko chorego, adres i nr PESEL ( w przypadku dzieci musi być podany wiek). Oddział NFZ to numer wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Uprawnienia dodatkowe w tym okienku powinien się znaleźć symbol uprawnienia, np. IW – inwalida wojskowy, x – brak uprawnień.

Nazwa leku

W tym okienku musi znaleźć się nazwa leku oraz dawka, postać, ilość, sposób dawkowania.

Odpłatność

R to leki z ryczałtem 30,50 i 100%, B –to leki bezpłatne

Kod kreskowy

Tu musi być kod kreskowy z numerem recepty.

Data wystawienia, Data realizacji „od dnia”

Bez poprawnie wpisanych dat farmaceuta nie wyda leku. Data realizacji to dzień, do którego pacjent może wykupić lek.

Dane i podpis lekarza

W tym miejscu musi znaleźć się pieczątka z imieniem i nazwiskiem lekarza oraz jego numerem wykonywania zawodu. Na pieczątce lekarz musi się podpisać.

Terminy realizacji recept

Termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia.

Wyjątki:
-recepty na antybiotyki oraz wystawione przez lekarza pomocy doraźnej są ważne 7 dni,
- recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych
 są ważne 120 dni
-recepty na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie dla pacjenta
są ważne 90 dni.

Utylizacja leków

W naszej Aptece możesz oddać do utylizacji przeterminowane leki. Dbajmy o ochronę naszego naturalnego środowiska.
Nie wyrzucajmy pod żadnym pozorem przeterminowanych leków do śmieci. Utylizacja jest dla naszych Pacjentów bezpłatna.