E Recepta

 • Co warto wiedzieć o e-recepcie?

e-Recepta to elektroniczny odpowiednik recepty znanej w wersji papierowej. E-recepty mają usprawnić przepływ informacji o leczeniu, niezbędnych lekach do wykupienia przez pacjentów a aptekami i instytucjami refundującymi określone leki (jak np. NFZ).

W odróżnieniu od tradycyjnej recepty każdy lek stanowi osobną receptę ułatwiając pacjentom zakup leków, realizację cząstkową recept, czy konieczność pobierania zakresów numeracji z NFZ. Dzięki temu obsługa pacjentów idzie dużo sprawniej już od momentu zgłoszenia potrzeby zakupu danego leku na receptę.

 • Ile ważna jest e-recepta? Czy trzeba ją wykupić w dniu otrzymania?

e-Recepta  może być przekazana pacjentowi w kilku formach. Każda z nich zawiera kody kreskowe recepty (zbiorczej oraz konkretnej e-Recepty) oraz kod dostępowy, który w połączeniu z numerem PESEL pacjenta umożliwia realizację recepty w aptece. Termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia. Wyjątki:

- recepty na antybiotyki oraz wystawione przez lekarza pomocy doraźnej są ważne 7 dni,

- recepty na leki, wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych są ważne 120 dni,

- recepty na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie dla pacjenta są ważne 90 dni.

 •  Ile ważna jest e-recepta? Czy trzeba ją wykupić w dniu otrzymania?

e-Recepta (jak wygląda e-recepta sprawdzisz tutaj) może być przekazana pacjentowi w kilku formach. Każda z nich zawiera kody kreskowe recepty (zbiorczej oraz konkretnej e-Recepty) oraz kod dostępowy, który w połączeniu z numerem PESEL pacjenta umożliwia realizację recepty w aptece. Termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia. Wyjątki:

- recepty na antybiotyki oraz wystawione przez lekarza pomocy doraźnej są ważne 7 dni,

- recepty na leki, wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych są ważne 120 dni,

- recepty na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie dla pacjenta są ważne 90 dni

 • Jak korzystać z e-recepty?

By uzyskać e-receptę u lekarza, pacjent nie musi podejmować żadnych nadzwyczajnych czynności. Aby móc uzyskać receptę bez wychodzenia z domu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-pacjenta (zobacz jak je założyć), pod warunkiem uprzedniego założenia tzw. profilu zaufanego.

Od 8 stycznia 2020 roku wszystkie recepty muszą być wystawiane w formie elektronicznej. Nie znaczy to jednak, że by móc je zrealizować konieczny będzie zakup nowych, drogich urządzeń elektronicznych, których np. osoby starsze nie koniecznie mają w swoich domach. Każda recepta bowiem wystawiona w formie elektronicznej, dostępna jest w trzech wariantach do wyboru przez pacjenta. E-recepta dostępna jest w 3 wariantach:.

 1. Pierwsza możliwość jest taka, że gdy tylko lekarz wygeneruje elektroniczną receptę, pacjent otrzyma na swój telefon wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem. Wówczas taki kod należy podać farmaceucie w aptece, razem ze swoim (lub osoby, dla której chce zakupić leki) numerem PESEL.
 2. Druga opcja zakłada wysłanie na adres e-mail wskazany przez pacjenta wiadomości z e-receptą załączoną w formacie PDF, którą na ekranie smartfona będzie można pokazać farmaceucie w aptece, by mógł zeskanować kod.
 3. Trzecia możliwość powinna uspokoić osoby starsze, które nie korzystają z urządzeń mobilnych lub po prostu nie czują się pewnie w ich obsłudze. Można poprosić lekarza o wydruk e-recepty, z którym pacjent następnie zgłosi się do apteki.
 • Jakie korzyści dla Pacjentów niesie za sobą korzystanie z e-recepty?
 1. oszczędność czasu pacjenta,
 2. koniec z nieczytelnymi receptami i problemami z jej realizacją,
 3. bezpieczeństwo leczenia – farmaceuta bezbłędnie odczyta zarówno lek, jak i jego dawkowanie,
 4. możliwość realizowania recept w różnych aptekach bez oczekiwania na odpis
 5. możliwość wglądu w proces leczenia, przegląd dotychczas stosowanych leków celem zwiększenia skuteczności leczenia. Wgląd w historię w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) zapisywanych leków możliwy jest wyłącznie za zgodą pacjenta. (więcej o koncie e-pacjent dowiesz się tutaj).
 •  Jakie informacje powinna zawierać e-recepta?

Według obowiązujących  norm E-recepta powinna wyglądać następująco:


I. Powinna ona zawierać dane
o pacjencie:

 • imię lub imiona i nazwisko;
 • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu), kod pocztowy, numer lokalu (w przypadku pacjenta
  o nieustalonym miejscu zamieszkania podaje się „NMZ”);
 • identyfikator pacjenta (zwykle to numer PESEL);
 • data urodzenia, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie;
 • kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeśli takie posiada.

II. Dane podmiotu, w którym wystawiono e-receptę
(albo osoby wystawiającej w sytuacji, gdy to recepta pro auctore lub pro familiae):

 • nazwa albo firma, łącznie z nazwą jednostki lub komórki organizacyjnej (w przypadku recept pro auctore albo pro familiae imię i nazwisko osoby wystawiającej);
 • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego: nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu (w przypadku lekarzy udzielających świadczeń wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania pacjentów
  i przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae – adres miejsca zamieszkania);
 • numer telefonu danej placówki (w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie
  w miejscu wezwania lub wystawiających receptę pro auctore bądź receptę pro familiae — numer telefonu kontaktowego do lekarza);
 • identyfikator miejsca udzielania świadczeń.

 III. Dane osoby wystawiającej e-receptę:

 • imię lub imiona i nazwisko;
 • kwalifikacje zawodowe (w tym tytuł zawodowy);
 • identyfikator pracownika medycznego (zwykle to NPWZ);
 • numer telefonu kontaktowego;
 • podpis elektroniczny.

 IV. Dane leku:

 • nazwa (wybierana z rozwijanej listy po wpisaniu pierwszych trzech liter);
 • postać (jeśli jest dostępny w więcej niż jednej postaci);
 • dawka (jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce);
 • ilość (szczególne zasady dotyczą np. leku recepturowego);
 • sposób dawkowania (to informacja wprowadzana ręcznie).

Poza wskazanymi wyżej, na e-recepta powinna zwierać informacje o dacie realizacji.  System ustawia termin „od dnia wystawienia”, ale e-receptę pacjent może zrealizować od konkretnego dnia, uprawnienia do zmiany tej daty posiada podmiot wystawiający e-receptę.